SNA International Schools of North America

SNA International Schools of North America
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ – SNA được thành lập từ năm 2005, là trường đầu tiên và duy nhất trong các trường Quốc tế tại Việt Nam thực hiện giảng dạy đầy đủ cả hai chương trình Việt Nam – Hoa Kỳ. Chương trình Việt Nam do giáo viên Việt Nam đảm nhận, thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình Hoa Kỳ theo chuẩn bang California, do giáo viên Hoa Kỳ đảm nhận. Tốt nghiệp tại trường SNA, học sinh sẽ nhận được bằng cấp của cả hai chương trình: bằng Tú tài chương trình Việt Nam & bằng Tú tài chương trình Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp với hai bằng Tú tài – đây là bước đệm vững chắc cho học sinh để theo học bất cứ trường Đại học nào trong nước, Hoa Kỳ và các nước khác trên toàn thế giới.

Tốt nghiệp tại SNA, học sinh không những trở thành “lớp trẻ của tri thức” với đầy đủ kỹ năng tiên tiến mà còn là “lớp trẻ của đạo đức”, biết trân trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ngôn ngữ Việt Nam: biết kính yêu cha mẹ, anh chị em trong gia đình, biết kính trên nhường dưới ngoài xã hội.

SNA đã được thẩm định và công nhận bởi WASC (Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây nước Mỹ). Quy trình thẩm định, hay còn được gọi là Quy Trình FOL (Focus on Learning), là một quá trình đòi hỏi nhà trường phải không ngừng cải thiện và phát triển.  Tất cả các bên hữu quan của SNA, bao gồm giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, đều phải tham gia vào quá trình thẩm định này để đảm bảo rằng nhà trường đang hoạt động với sự hiểu biết rõ ràng về tầm nhìn, sứ mệnh và triết lí của mình.

SNA International Schools of North America

    Bạn cần trợ giúp ?