Thiết kế web responsive là gì?

Thiết kế web responsive là gì?

Responsive Web Design xu hướng thiết kế web hiện nay, phù hợp với mọi thiết bị, mọi độ phân giải màn hình. Công nghệ thông tin phát triển ngày một mạnh mẽ,...

Bạn cần trợ giúp ?